För att datorn ska kunna fortsätta prestera eller till och med prestera bättre är det viktigt att vi ger den underhåll. För att datorn ska fungera optimalt måste minst 10% av hårddiskutrymmet vara ledigt. Detta kan vara en sak som gör att din dator jobbar långsammare.